Offerte

Privacyverklaring

Inleiding:
Het privacy statement van Trabor Gevelprojecten B.V., gevestigd te Giessenburg verschaft informatie over persoonsgegevens die we verwerken van gebruikers van de door ons geleverde kozijnen, ramen, deuren en accessoires.

Wij vinden het belangrijk om u duidelijkheid te verstrekken over het doel waarvoor wij deze gegevens bewaren en welke rechten u heeft inzake deze gegevens.

Recht op inzage, correctie of verwijdering:
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u wilt weten welke gegevens wij van u hebben geregistreerd of voor welk doel wij deze gebruiken dan heeft u (wettelijk) recht op inzage in uw gegevens. U kunt ons verzoeken deze gegevens te verwijderen of aan te passen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij:
Indien u bij ons kozijnen, ramen, deuren en of accessoires koopt, registreren wij uw naw gegevens, e-mail adres en telefoonnummer(s). Wij gebruiken uw gegevens nooit zonder expliciete toestemming van u voor commerciële doeleinde. Wij bewaren uw gegeven ivm garantie en mogelijk onderhoud.

Persoonsgegevens mbt uitgifte offerte en of showroombezoek:
Mocht u bij ons een offerte aanvragen of onze showroombezoeken zullen wij om uw naw gegevens, e-mailadres en telefoonnummer vragen. Dit gebeurt geheel op vrijwillige basis. Wij gebruiken deze gegevens om u een offerte te doen toekomen, wij gebruiken uw gegevens niet voor commerciële doeleinde of bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Uw gegevens worden vernietigd indien u geen gebruik wenst te maken van onze aanbieding. U moet dit echter wel zelf aangeven, horen we niets dan worden u gegevens vernietigd zodra deze niet meer relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Algemene vragen:
Mocht u ons benaderen met algemene vragen mbt kozijnen, ramen, deuren en accessoires zullen wij uw gegevens alleen registreren op uitdrukkelijk verzoek van u.

Delen van persoonsgegevens:
Uw gegevens worden, behoudens wettelijk voorschrift, alleen gedeeld met een derde partij indien wij een dergelijke partij inschakelen ivm eventueel uit te besteden werk, service en garantie en met toestemming van u.

Delen van gegevens met derde partijen:
Persoonlijke gegevens worden door Trabor Gevelprojecten B.V. niet verkocht aan derden. Onder bepaalde omstandigheden delen wij wel persoonsgegevens tw:
· Externe servicepartijen
In verband van eventuele service of garantie maken wij, naast onze eigen servicedienst ook gebruik van externe partners.
· Website
Onze website word geschreven en gehost door een derde partij. Op het moment dat een gebruiker zich registreert op onze website gebeurt dit via een dergelijke derde partij.

Waar worden uw gegevens opgeslagen:
Onze gegevens worden op onze eigen server opgeslagen, hetzij op servers van derden. Deze servers zijn gestationeerd binnen de EU.